Motivációs előadás

ntp_72_rgb
NTP-RHTP-15-0049 „Szárnyalj szabadon” c. pályázat

Iskolánk Horváth József Aranypánt-díjas kutató-biológust látta vendégül egy motivációs előadás keretében. Igaz, hogy a pályázatban 20 tanuló vett részt, de mi ezt a rendezvényt nyitottá tettük mások számára is, mert úgy gondoltuk, az ő eddig elért sikerei mindannyiunk számára példaértékűek lehetnek. Több mint hetven ember hallgatta meg, hogy a kitartás, szorgalom, tenni akarás mennyire fontos abban, hogy életünk sikeres, boldog legyen. Horváth József doktorandusz-hallgató, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségügyi Centrumban PhD-hallgató, a szájüregi rák témájában kutat. A debreceni Wáli István Református Szakkollégium tagja. Az előadásra elkísérte Arany-Michels Richárd lelkész, aki szintén hátrányos helyzetből indult, mára pedig a szakkollégium tagjainak nagyon fontos segítője, támasza. Mindkettőjük előadása, a hallgatókkal való beszélgetése nagyon érdekes, tanulságos volt. Örülünk, hogy a hátrányos helyzetű tanulókra is nagy hatással bírt, csillogó tekintetekkel tervezték utána, hogy ki mi szeretne lenni, ha felnő. Köszönjük az előadóknak, hogy időt szántak ránk, hogy lelkesen buzdították fiataljainkat, Ráczné Rácz Erzsébetnek, a Roma Kisebbségi Önkormányzat Vezetőjének, hogy segített megszervezni a találkozót.

További képek elérhetőek a galériában vagy erre a linkre kattintva.

Német célnyelvi mérés eredményei

Német célnyelvi mérés eredménye

 6. évfolyam 

A 6. évfolyamon 2 csoportban 33 tanuló vesz részt a német két tanítási nyelvű képzésben. A tanulók közül 16-an teljesítették az elvárt 60%-os eredményt. A legjobban az 1. feladatrész, azaz a hallott szöveg értése sikerült. A 2. rész, az olvasott szöveg értése kicsit elmaradt az elvárt eredménytől. A továbbiakban erősíteni kell a szókincsbővítést illetve erősíteni az ilyen típusú feladatokban való jártasságot. A leggyengébben a szövegalkotás vagy íráskészség típusú feladat sikerült. Itt néhány tanulónak még pontot sem sikerült szereznie. Az idegen nyelvű történő témakifejtés még nagyon nehezen megy ebben az életkorban. Bízunk benne, hogy rendszeres gyakorlással a következő célnyelvi mérésre az eredmények javulni fognak.

Célnyelvi mérés eredményei 2015/16.

 6. évfolyam

Mérési azonosító 1. feladatrész pontszáma 2. feladatrész pontszáma 3. feladatrész pontszáma Mérési eredmény (százalék)
E693-P751 17 20 18 91
N587-D845 17 18 14 81
C264-P135 14 10 12 60
F733-g257 13 15 17 75
G948-E448 14 15 11 66
B296-K980 13 15 14 70
F285-H751 16 18 16 83
U671-D432 9 9 7 41
R556-O983 8 5 2 25
Q296-L182 10 14 9 55
Q561-P478 5 3 0 13
M331-X931 16 14 11 68
L251-D845 13 8 1 36
D237-S586 13 13 13 65
V729-T444 12 10 3 41
S453-O469 8 4 5 28
T657-B390 10 7 0 28
P491-T330 12 4 16 53
B173-W747 12 8 14 56
G872-s556 15 19 18 86
S455-C464 11 12 17 66
T223-O241 6 2 0 13
Q194-T928 14 15 18 78
B553-Q514 16 18 12 76
S375-L229 5 4 0 15
D281-Q679 15 17 13 75
L887-X286 14 15 17 76
U145-U121 13 10 10 55
W395-S649 9 5 10 40
F164-Q674 9 4 5 30
Q835-R689 11 5 7 38
J646-T258 13 12 17 70
G331-S873 6 1 4 18

 

Német célnyelvi mérés eredménye

 8. évfolyam 

Iskolánkban 8 évvel ezelőtt indult a német két tanítási nyelvű képzés. A tanév végén diákjainknak központilag szervezett célnyelvi mérést kellett teljesíteniük B 1-es szinten.
Mi ezt egyfajta záróvizsgának tekintettük és kíváncsian vártuk, milyen eredmények születnek. Megállapíthatjuk, hogy a csoport átlagosan 68 százalékra teljesítette az előírt feladatokat, így az elvárt 60 % fölötti az eredményük. Természetesen az egyes tanulók között nagy a különbség. A 22 tanulónk közül 15-nek sikerült B 1-es szinten megfelelni. Ez azért is szép eredmény, mert a csoport heterogén összetételű. Érdemes még megemlítünk, hogy a gyerekek nagy többsége a hatodikos eredményekhez viszonyítva nagyon sokat javított, többnyire 15- % körül, de volt olyan, akinek 25 %-ot is sikerült javítania, hárman pedig ugyanazt az eredményt hozták, mint 2 évvel ezelőtt.

A mérés eredményei támpontot jelentenek a következő évfolyamok felkészítésében, felkészülésében.

Tanítványainknak sok sikert kívánunk a középiskolában.  Reméljük, jövőre hasonlóan szép eredményekről számolhatunk be.

Célnyelvi mérés (német) 8. osztály
  Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
1 W472-P237 8 e 19 31%
2 T571-A727 8 e 43 71%
3 K665-W567 8 e 26 43%
4 J887-K440 8 e 44 73%
5 X643-N594 8 f 50 83%
6 Q768-B651 8 f 54 90%
7 X536-A388 8 f 46 76%
8 R289-H972 8 f 26 43%
9 V571-A691 8 f 39 65%
10 N625-V365 8 f 58 96%
11 C167-W437 8 g 32 53%
12 X436-O667 8 g 55 91%
13 U822-D443 8 g 50 83%
14 P377-S631 8 g 26 43%
15 H956-U831 8 g 24 40%
16 O141-D497 8 g 37 61%
17 J894-P994 8 g 57 95%
18 U364-M947 8 g 59 98%
19 P294-Q349 8 g 30 50
20 V365-T284 8 g 44 73%
21 V664-K815 8 g 49 81%
22 J414-B231 8 g 41 68%


A 2015/2016 – os tanév idegen nyelvi mérésének eredményei
6. és 8. osztályok 

Iskolánk tanulói a német nyelvet tanulhatják két tanítási nyelvű csoportokban, ez heti 5 németórát jelent, illetve nem emelt óraszámú csoportokban, ami heti 3 órát jelent. A gyerekek, heti három órában tanulták a német nyelvet.
A 6. osztályos csoport 11 főből áll, 1 tanuló közülük SNI- s, és 8 tanuló BTM- es.
A 8. osztályos csoportba 14 gyerek jár, 9 fiú és 5 lány. Két tanuló SNI –s, akik közül egyikük nem írta meg a mérést.

A 6. osztályok nyelvi mérésen részt vett diákok közül egyikük sem érte el a 60 százalékot. A 9 tanuló közül hárman értek el 45% -hoz közeli eredményt. Az eredményeket látva megállapítható, hogy a diákoknak szüksége van úgy az olvasott szöveg, mint a hallott szöveg értésének gyakorlására, illetve a szókincsük további bővítésére. Ezek mellett fontos lenne, hogy a diákok motiváltabbak legyenek, hiszen szorgalom nélkül eredményeik nem javulhatnak.

A 8. osztályos eredmények alapján megfigyelhető, hogy a diákok közül senki sem érte el a 60 %-os eredményt. Két diák teljesített 40 % felett, kettő 30 % felett, a többi 10 diák teljesítménye 30 % alatt maradt. A gyenge eredmények azt mutatják, hogy a tanulóknak az olvasott szöveg és a hallott szövegértési feladatokban egyaránt fejlődésre, és további gyakorlásra van szükségük. Ezek mellett szükségük lenne szókincsbővítésre is.

Idegen nyelvi mérés (német) 6., 8. osztály
  Mérési azonosító Évfolyam Osztály jelölése A kötelező feladatrészek alapján elért összpontszám Mérési eredmény (százalék)
1 K559-B892 6 e 13 43%
2 R851-Q184 6 e 8 26%
3 W817-W356 6 e 8 26%
4 K378-D383 6 f 0 n.a.
5 T525-C797 6 f 5 16%
6 N447-B695 6 f 8 26%
7 W993-U544 6 f 10 33%
8 D752-L120 6 f 14 46%
9 T317-P199 6 g 9 30%
10 P822-J728 6 g 14 46%
11 L522-B945 8 e 9 22%
12 P427-G692 8 e 6 15%
13 T563-V668 8 e 10 25%
14 K268-M471 8 e 7 17%
15 R734-E467 8 e 9 22%
16 F164-X431 8 f 5 12%
17 F625-T817 8 f 7 17%
18 K519-D450 8 f 15 37%
19 S864-S897 8 f 0 0%
20 O715-F987 8 f 17 42%
21 H519-N476 8 f 19 47%
22 N958-X953 8 f 11 27%
23 H257-V236 8 g 4 10%
24 J989-D524 8 g 13 32%

 

Idegen nyelvi (angol) kompetenciamérés 2016

Az országosan két éve bevezetett idegen nyelvi kompetenciamérés tagintézményünkben idén is lezajlott. A mérés két nagy részterületből állt, hallás utáni szövegértésből és olvasott szöveg értéséből. Egy-egy részterület megoldására egyenként 30 perc állt rendelkezésre.
Tagintézményünkben két szinten folyik az angol nyelv oktatása. Az alapszintű csoport heti 3 órában tanulja a nyelvet, a haladó csoport heti 5 órában.  Az elért eredmények tükrözik a tudásbeli különbségeket a két csoport között.
A 6. évfolyamon az elérhető maximális pontszám 30 pont volt. Az alapszintű csoportban 18 fő tanul, közülük 2 diák felmentést kapott a teszt megírása alól. 4 tanuló teljesített 60% felett és 12 tanuló 60% alatt. A haladó csoportban a 16 tanulóból 1 nem vett részt a felmérésben (baleset miatt). Ebben a csoportban 11 tanuló ért el 60% feletti eredményt és 4 tanuló 60% alattit.
A 8. évfolyamon az elérhető maximális pontszám 40 pont volt. Az alapórás csoportban 13 tanuló volt, ebből hárman nem vettek részt a felmérésben. Ebben a csoportban 1 tanuló teljesített 60% felett és 9 pedig 60% alatt.  Az emelt szintű csoportnál 3 diák eredménye jobb, mint 60% és sajnos 12 diák nem teljesítette a 60%-ot.
Tapasztalataink és a mérési eredmények alapján mindkét részterületet globálisan kell fejlesztenünk. A jövőben legfontosabb feladatunk a szókincsbővítés lesz.

Idegen nyelvi mérés (angol) 6. osztály
  Mérési azonosító Évfolyam Elért pontszám Mérési eredmény (százalék)
1 A687-S249 6.e 9 30%
2 C234-V141 6.e 21 70%
3 Q127-L127 6.e 23 76%
4 G819-K659 6.e 17 56%
5 N122-P848 6.e 25 83%
6 O696-L150 6.e 28 93%
7 O481-O845 6.e 16 53%
8 V512-L148 6.e 8 26%
9 R555-B317 6.e 15 50%
10 H451-N895 6.e 14 46%
11 Q363-V137 6.e 19 63%
12 M111-R696 6.e 20 66%
13 F183-T254 6.e 0 n.a.
14 W165-P241 6.f 15 50%
15 R434-N275 6.f 14 46%
16 Q122-D266 6.f 0 n.a.
17 C311-W221 6.f 12 40%
18 Q315-Q348 6.f 19 63%
19 V684-E269 6.f 10 33%
20 U828-X467 6.f 8 26%
21 U486-M593 6.f 0 n.a.
22 N311-K855 6.f 21 70%
23 O581-E487 6.f 10 33%
24 H949-W619 6.f 22 73%
25 L437-H716 6.f 22 73%
26 O913-T319 6.f 26 86%
27 M683-S561 6.f 0 n.a.
28 G482-G615 6.g 25 83%
29 V713-C916 6.g 22 73%
30 W938-F525 6.g 21 70%
31 P927-R972 6.g 15 50%
32 T772-F456 6.g 16 53%
33 Q963-C361 6.g 11 36%
34 H984-Q762 6.g 10 33%
35 J385-F987 6.g 25 83%
36 B581-A346 6.g 18 60%

 

Idegen nyelvi mérés (angol) 8. osztály
  Mérési azonosító Évfolyam Elért pontszám Mérési eredmény (százalék)
37 W195-C340 8.e 7 17%
38 P343-P419 8.e 9 22%
39 D396-E120 8.e 7 17%
40 O857-U528 8.e 5 12%
41 P858-V179 8.e 17 42%
42 K211-U841 8.e 7 17%
43 A662-L859 8.e 5 12%
44 R545-D620 8.e 13 32%
45 N687-L456 8.e 0 n.a.
46 F441-R484 8.e 0 n.a.
47 S741-H448 8.e 21 52%
48 R593-R441 8.f 0 n.a.
49 N481-S744 8.f 32 80%
50 D697-X990 8.f 20 50%
51 K724-U420 8.f 35 87%
52 T894-N811 8.f 14 35%
53 Q469-V383 8.f 20 50%
54 T476-A330 8.f 12 30%
55 A942-H953 8.f 4 10%
56 O627-J121 8.g 9 22%
57 J241-N832 8.g 16 40%
58 C765-H242 8.g 6 15%
59 V814-Q116 8.g 7 17%
60 M584-S718 8.g 8 20%
61 A326-M918 8.g 24 60%
62 N932-U156 8.g 14 35%
63 B739-L640 8.g 30 75%
64 L961-T984 8.g 22 55%

Iskolagaléria megnyitó 2016. június 9.

Iskolánkban közel 30 éve alapítottuk a rajztagozatot, azzal a céllal, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését a képzőművészet iránt. Kiemelt feladatnak tekintjük tanítványaink alkotókészségének fejlesztését. Minden év végén a végzős nyolcadikos rajztagozatos tanulók pasztell rajzokkal mutatkoznak be, melyek egy évig díszítik a zsibongó falait.
A képeket a 8.f és a 8.g osztályok tanulói készítették: Dihen Letícia, Győri Mátyás, Pintér Ágnes, Rácz Norbert, Sári Nikolett, Takács Imre, Baksa Viktória, Draveczky Ágnes, Gál Zsanett, Guti János, Kordás Virág, Molnár Kinga, Pokrócz Dániel, Török Luca, Tóth Katalin és Veszprémi Mónika.
Rajztanáruk nyolc éven keresztül: Szászné Veres Julianna
A kiállítást megnyitotta Rácz József tanár úr.

Gratulálunk a kiállítónak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CIMG9792
CIMG9791